Прозорість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Висновки регіональної експертної ради з ліцензування та атестації закладу
Структура та органи управління закладу
Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Кадровий склад
Педагогічні працівники – 71
Технічні працівники – 32
Бібліотекарі – 2
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі
Мова освітнього процесу
Українська
Наявність вакантних посад
Станом на 01.09.2021 вакантних посад немає
Умови доступу для людей з обмеженими можливостями
Для людей з обмеженими можливостями наявний пандус з бічного входу.
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Результати моніторингу якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про педагогічну раду
Положення академічна доброчесність
Положення про надання додаткових освітніх послуг
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Правила прийому учнів
Додаткові освітні послуги

Пропускний режим та правила відвідування школи
Фінансовий звіт, Єдина система відкритих бюджетів
Благодійна допомога, Використання коштів благодійної допомоги
Форми здобуття освіти здобувачами освіти у 2021-2022 н.р.
1. Очна (денна) – 1024
2. Сімейна (домашня) – 2
3. Дистанційні технології – 7
4. Пед. патронаж – 5.
Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти №32 Херсонської міської ради на 2020-2024 роки
Річний звіт про діяльність закладу 2022-2023 навчальний рік

Людям із порушенням зору