Виховання підростаючого покоління

“Виховання точно відбиває життя, і воно повинно бути повним життя
і від повноти життя що йде,тоді воно має силу”.

В. О. Сухомлинський

Виховання підростаючого покоління – це одне з найважливіших завдань школи.

Виховна робота в школі здійснюється відповідно до нормативно-правового забезпечення виховного процесу в навчальних закладах та орієнтована на індивідуальність кожної дитини, у зв’язку з цим визначено мету і завдання, над якими школа працювала протягом року.

Мета виховної роботи: створення єдиного виховного простору для повноцінного розвитку кожного школяра, здатного до постійного самовдосконалення.

Завдання виховної роботи: 

 • формування національної свідомості і людської гідності;
 • виховання культури поведінки учнів та толерантного ставлення один до одного;
 • формування свідомого ставлення до морально-етичних норм та ціннісного ставлення до себе;
 • виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;
 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я;
 • формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності гармонійних відносин з природою.

Принципи виховання:

 • індивідуальний підхід;
 • диференційований підхід;
 • врахування вікових особливостей;
 • гармонія інтересів, потреб і бажань учнів;
 • самодіяльність і самостійність;
 • дисципліна і відповідальність особистості за свою працю та поведінку;
 • науковість;
 • зв’язок із життям.

Структура виховання нашої школи побудована таким чином:

 • наявність шкільного колективу або, якщо точніше сказати, системи колективів – учнівського, педагогічного, батьківського. В сукупності цей загальношкільний різновіковий колектив і становить ядро ​​виховної системи;
 • працюємо над такими питаннями, як гуманність, здоров’я, прафілактіка правопорушень, трудове виховання, краєзнавство, розвиток внутрішньої свободи, підвищення самооцінки особистості, вироблення ціннісних орієнтирів;
 • системоутворююча діяльність. Враховуючи інтереси і потреби дітей системоутворюючими видоми діяльності були обрані громадянське виховання, формування здорового способу життя, родинно-сімейне виховання.

Пріоритетні напрямки виховання:

 • військово-патріотичне та національне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • формування здорового способу життя (фізкультурно-спортивна робота);
 • превентивне виховання та правова освіта, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності та підліткової злочинності;
 • екологічне виховання.

Людям із порушенням зору