Соціально-психологічна служба

Соціально–психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

Соціальний педагог – спеціаліст з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку і соціалізації особистості.

Практичний психолог – спеціаліст, основні напрямки діяльності якого передбачені “Положенням про психологічну службу освіти“. 

   Мета служби:сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина.

Діяльність соціально-психологічної служби закладу ґрунтується на таких нормативних документах:

 1. Лист МОН України від 18.07.19 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.»
 2. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.19 № 1/9-462  Інформаційні матеріали про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини
 3. Наказ МОН України від 02.08.2019 року № 1052 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів  і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
 4. Лист МОН України від 05.04.2019 № 1/9 – 223 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти»
 5. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 1\9-223 «Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019/2020 н.р.»
 6. Лист МОН України від 05.04.2019 № 1/9-223 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти 2019-2020 н.р.»
 7. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9- 498 Методичні рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти 2019-2020 н.р.
 8. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 06.2019 №» 1/9-414Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р.
 9. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від18.05.2018 № 1/11-5480Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству
 10. Наказ МОН України від 08.06.2018 року №609 «Про затвердження Положення про психологічну службу  у системі освіти України»
 11. Наказ МОН України від 08.06.2018 року №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої та дошкільної освіти»
 12. Наказ МОН України від 08.08.2017 р. № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»
 13. Лист МОН України від 31.08.2016 р. № _1/9-451_ «Щодо забезпечення навчальних закладів посадами  практичних психологів та соціальних педагогів»                       
 14. Роз’яснення основних положень листа МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»
 15. Лист МОН України від 17.09. 2015 р. № 1/9-442 «Щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби системи освіти»
 16. Лист МОН України від 28.05. 2015 р. № 1/9-264 “Про програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»
 17. Лист МОН України від 07.08.2015 р. № № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»
 18. Лист МОН України від 09.06.2015 р. № 1/9-284 «Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
 19. Лист МОН України від 28.10.14 р. № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»
 20. Лист МОН України від 28.03.2014 р. № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед здобувачі освіти»
 21. Лист МОН України від 20.03.2014 р. № 1/9-165 «Про деякі питання атестації соціальних педагогів»
 22. Лист МОН України від 11.03.2014 р. №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»
 23. Наказ МОН України від 01.06.2013 р. № 665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів»
 24. Лист МОН України від 06.06.2013 р. N 1/9-413 “Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»
 25. Лист МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»
 26. Лист МОН молодьспорту України від 02.01.2013 р. № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» 
 27. Лист МОН молодьспорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
 28. Лист МОН України № 1/9-488 від 04.07.2012 року «Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах»
 29. Лист МОН молодьспорту України від 26.09.2012 р. № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
 30. Лист МОН України від 06.11.2009 р. № 1/9-768 «Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів»
 31. Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 1/9-623 «Щодо статусу практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»
 32. Наказ МОН України від 28.12.2006 N 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами  системи Міністерства освіти і науки України»
 33. Наказ МОН України N 691 від 19.10.2001 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»
 34. Наказ МОН України від 20 квітня 2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»
 35. Етичний кодекс соціального педагога та психолога

Напрями діяльності соціально-психологічної служби

 • Діагностична
 • Прогностична
 • Консультаційна
 • Захисна
 • Профілактична
 • Корекційна
 • Організаційна
 • Просвітницька

Основною метою роботи соціально-психологічної служби школи

Зробити життя здобувачів освіти зручним, комфортним, безпечним. Захистити  права всіх учасників навчально-виховного процесу.

Виховати в дітях патріотизм та шанобливе ставлення до національної культури та родини.

Допомогти педагогам і батькам дитини зрозуміти особливості поведінки дитини в кризові періоди, за потребою провести корекційно-профілактичну роботу.

Людям із порушенням зору